BAN QUẢN TRỊ

Đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối. Các cấp quản lý thường xuyên tổ chức đào tạo kỹ năng & kiến thức cho nhân viên, nhằm đạt chuẩn mực công việc cao trong toàn Công ty.

Bà NGUYỄN THANH NGỌC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Owner/ President Management, Harvard Business School. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp và điều hành các công ty.

Ông HỒ MY NIN - GIÁM ĐỐC

Thạc sỹ QTKD, hơn 10 năm làm việc ở tập đoàn đa quốc gia. Đảm nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty TNT từ năm 2005. 

Bà ĐOÀN THỊ NHƯ Ý - PHÓ GIÁM ĐỐC

Làm việc tại TNT từ năm 1996, hơn 10 năm lãnh đạo hệ thống chất lượng. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc quản lý kho bãi, giao hàng và công nợ.

Ông HUỲNH THANH THÁI - TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Làm việc tại Công ty TNT từ năm 1999, vị trí Trưởng phòng kho vận từ 2008. Hiện đang giữ chức danh Trưởng ban GDP tại Công ty TNT.

Bà TRẦN T KIỀU DIỆP UYÊN - TRƯỞNG PHÒNG NGÀNH HÀNG

Cử nhân Quản trị kinh doanh, Làm việc tại TNT từ năm 1999. Hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý các Ngành hàng của Nhà cung cấp.

Bà PHẠM THỊ HỒNG TUYẾT - TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Cử nhân tài chính kế toán, làm việc tại Công ty TNT từ năm 2006. Quản lý tốt hệ thống tài chính kế toán và kiểm soát chặt chẽ công nợ.