CƠ SỞ VẬT CHẤT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

  • Hệ thống nhận đơn đặt hàng linh hoạt qua điện thoại, fax,email. Đội ngũ xử lý đơn đặt hàng hoạt động liên tục 02 ca (12 giờ/ ngày) nhằm đảm bảo giao hàng nhanh nhất cho khách hàng.
  • Hệ thống kho và công nợ được quản trị bằng phần mêm Fast Business 2013; đảm bảo số liệu được cập nhật và cung cấp cho ban quản trị chính xác & kịp thời.
  • Đội ngũ thư ký ngành hàng cập nhật số liệu liên tục nhằm đảm bảo cung cấp báo cáo bán hàng và tồn kho cho các nhà cung cấp hàng ngày.

 

HỆ THỐNG KHO

  • Hệ thống kho được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn GDP cho ngành dược phẩm và mỹ phẩm.
  • Diện tích kho trên 1000 m2, có khu vực kho lạnh dành riêng cho các sản phẩm dược mỹ phẩm.

 

HỆ THỐNG VẬN TẢI

  • Công ty có một đội xe tải vận chuyển hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn GDP.
  • Công ty còn có một đội giao hàng bằng xe máy nhằm đảm bảo giao hàng nhanh chóng trong điều kiện giao thông đặc thù của Việt Nam.

 

HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC

  • Hệ thống phát điện công suất lớn, hệ thống tích điện UPS đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra liên tục trong mọi điều kiện.