Giới thiệu

Công ty TNT được thành lập từ năm 1993. Lĩnh vực hoạt động chính là phân phối các sản phẩm cho ngành Hóa mỹ phẩm. Qua hơn 20 năm hoạt động, công ty TNT không ngừng phát triển với doanh thu tăng trưởng bình quân hơn 20% mỗi năm; mạng lưới phân phối phủ khắp Viêt Nam và chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng.