Ban quản trị

Bà NGUYỄN THANH NGỌC

Owner/ President Management, Harvard Business School. Hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp và điều hành các công ty.

Ông HỒ MY NIN

Thạc sỹ QTKD, hơn 10 năm làm việc ở tập đoàn đa quốc gia. Đảm nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty TNT từ năm 2005. 

Bà TRẦN T KIỀU DIỆP UYÊN

Cử nhân Quản trị kinh doanh & Cử nhân Luật , làm việc tại TNT từ năm 1999.Hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý các...

Ông HUỲNH THANH THÁI

Làm việc tại Công ty TNT từ năm 1999, vị trí Trưởng phòng kho vận từ 2008.Hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc quản lý kho 

Bà LÊ THỊ NGỌC MINH

Làm việc tại Công ty TNT từ năm 2011 Hơn 13 năm làm việc tại Công ty TNT, hiện đang giữ chức danh Trưởng phòng Ngành...

Bà PHẠM THỊ HỒNG TUYẾT

Cử nhân tài chính kế toán, làm việc tại Công ty TNT từ năm 2006. Quản lý tốt hệ thống tài chính kế toán và kiểm...