TRAO TẶNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

09/06/2015

BGĐ Công ty - Ông HỒ MY NIN đọc quyết định trao tặng Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

 

Lời phát biểu từ những nhân sự làm việc lâu năm mang nhiều cảm xúc, mong muốn gắn bó lâu dài tại Công ty

 

Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan, thân thiện 

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty , Bà Như Ý - PGĐ trao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho Ông  Hồ My Nin

TP.QLNH - Bà Diệp Uyên trao tặng cho nhân sự Nguyễn Hoàng Dũng

Phụ trách nhân sự - Cô Tuyết Mai trao tặng cho nhân sự Ngô Thanh Vang

PGĐ - Bà Như Ý trao tặng cho nhân sự Nguyễn Đình Phát

TP.QLNH - Bà Diệp Uyên trao tặng cho nhân sự Huỳnh Kim Toàn

PGĐ - Bà Như Ý trao tặng cho nhân sự Lê Văn Sang

Trang 1 / 2 1 2 »