Đội ngũ quản lý của Công ty có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối.
Các cấp quản lý thường xuyên tổ chức đào tạo kỹ năng & kiến thức cho nhân viên, nhằm đạt chuẩn mực công việc cao trong toàn Công ty.Bà NGUYỄN THANH NGỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Owner/ President Management, Harvard Business School.
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp và điều hành các công ty
 

Ông HỒ MY NIN

GIÁM ĐỐC

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA).
Hơn 10 năm làm việc tại các công ty đa quốc gia.  
Đảm nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty TNT từ năm 2005. 
 

Bà ĐOÀN THỊ NHƯ Ý

PHÓ GIÁM ĐỐC

Làm việc tại Công ty TNT từ năm 1996.
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống kho bãi, quản lý giao hàng và công nợ.
Hơn 10 năm đảm nhiệm chức danh Đại diện lãnh đạo hệ thống chất lượng.Ông HUỲNH THANH THÁI


TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Làm việc tại Công ty TNT từ năm 1999.
Đảm nhiệm chức danh Trưởng phòng kho vận từ năm 2008. Hiện đang giữ chức danh Trưởng ban GDP.
 

Bà TRẦN THỤY KIỀU DIỆP UYÊN

TRƯỞNG PHÒNG NGÀNH HÀNG

Cử nhân Quản trị kinh doanh. Làm việc tại Công ty TNT từ năm 1999.
Hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các Ngành hàng của Nhà cung cấp.
 

Bà PHẠM THỊ HỒNG TUYẾT


TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Cử nhân tài chính kế toán.Làm việc tại Công ty TNT từ năm 2006.
Quản lý tốt hệ thống tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ.